Sơ đồ mạch sạc Samsung J2 Core J260f

Sơ đồ mạch sạc Samsung J2 Core J260f


Samsung J2 core j260f sạc không vào, không nhận usb. Đã thay chân sạc khác không được. Anh em test theo mạch dưới đây nhé.
Sơ đồ mạch sạc Samsung J2 Core J260f

Tìm kiếm: Samsung j2 core j260f sạc không vào ; j2 core lỗi sạc ; j260f báo sạc không vào pin ; samsung j2 core sơ đồ mạch sạc ; không sạc được
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google