Samsung A30 báo nhiệt độ cao tắt máy - cắm sạc báo nhiệt độ

Samsung A30 báo nhiệt độ cao tắt máy - cắm sạc báo nhiệt độ

Samsung A30 báo nhiệt độ cao tắt máy


Chia sẻ với các bạn samsung A30 báo nhiệt độ cao tắt máy, cắm sạc chấm than, cắm sạc báo nhiệt độ.
Các bạn gỡ bỏ 3 em tụ gần chân connect ở bo sạc nhé.
Samsung A30 báo nhiệt độ cao

Samsung A30 cắm sạc báo nhiệt độ

Tag: samsung a30 nhiet do cao ; a30 cam sac bao nhiet do ; samsung a30 nhiệt độ cao tắt máy
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google