Videos

Xem Tiếp »

View all

iPhone 6 plus sạc không lên pin

iPhone 6/6 plus cắm sạc không lên pin đầu tiên : chúng ta nên hỏi khách nguyên nhân,lỗi do cắm sạc hay rơi nư…

iPhone 6 báo sạc không vào pin

iPhone 6 báo sạc không vào pin - 6 Plus sạc không lên pin Chia sẻ iphone 6 - 6plus cắm sạc báo vào nhưng khôn…

Load More
That is All