Oppo A15k mất nguồn - không lên nguồn

Oppo A15k mất nguồn - không lên nguồn

Oppo A15k mất nguồn do chạm tụ, anh em gảy tụ như hình done.

oppo a15k mất nguồn


Tag: Oppo A15k mất nguồn, không lên nguồn, chạm nguồn, a15k khong len nguon, oppo a15k cham nguon

Nguồn: Maoke - Tô Duy Đức
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google