Samsung J2 core J260 liệt tăng giảm âm lượng

Samsung J2 core J260 liệt tăng giảm âm lượng


Samsung J2 Core - J260f liệt phím tăng giảm âm lượng, đã thay thế nút khác không được. Anh em đo theo mạch phím volume này nhé.

Samsung J2 core J260 liệt tăng giảm âm lượng

Tìm kiếm: Samsung J2 core J260 liệt phím âm lượng ; phím âm lượng bị hỏng ; sơ đồ mạch phím âm lượng samsung j260 j2 core ; phím âm lượng không có tác dụng 
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google