Samsung J5 Prime J570F mất mic - Sơ đồ mic

Samsung J5 Prime mất mic - Sơ đồ mic


Chia sẻ samsung J5 prime - j570 mất mic, thay mic khác không được, đứt đường mic, sơ đồ đường mic. 
Gửi ảnh em hình ảnh tham khảo.
J5 prime mất mic

Tìm kiếm: samsung j5 prime mất mic ; j570f không có mic ; nói không nghe thấy ; hỏng mic ; sơ đồ đường mic j5 prime ; J570 lỗi mic
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google