Samsung A50 báo độ ẩm - thiết bị nóng

Chia sẻ pan sạc A50 báo độ ẩm,thiết bị nóng. do máy vô nước.câu lại đỡ phải mua main sạc mới.

Chia sẻ:

2 Comments

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google

Oops!! CÓ VẺ NHƯ BẠN ĐANG BẬT ADBLOCK

Quảng cáo giúp duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn.

Vui lòng tắt Adblock hoặc cho Web vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn!

×