iPhone 6s hao nguồn - ăn nguồn

iPhone 6s tình trạng máy kẹp dòng mở nguồn kim dâng 0,2A, thay IC U2 không được, các bạn kiểm tra theo hình thay thế hoặc gỡ bỏ. Mình đã test thành công.
Các bạn lưu ý là ban bệnh hao nguồn thì nó có rất nhiều nguyên nhân, đây chỉ là một trong các nguyên nhanh thôi nhé.
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google