Samsung A50 báo độ ẩm - thiết bị nóng

Chia sẻ pan sạc A50 báo độ ẩm,thiết bị nóng. do máy vô nước.câu lại đỡ phải mua main sạc mới.

Chia sẻ:

2 Comments

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google