s5360 nhiễu màn hình

S5360 nhiễu màn hình - samsung galaxy y nhiễu màn hình
s5360 màn hình mờ khởi động lại hiển thị bình thường và tầm 5-10 phút bị trắng lại nữa anh em gỡ bỏ câu theo hình nhé
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google