s5360 hao nguồn 0,2A

Chia sẻ với anh em s5360 hao nguồn 0,2A
Samsung galaxy y hao nguồn anh em cho em đóng lại em ic này hoặc thay thế
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google