1280 lắp pin không lên kẹp nguồn lên

Chia sẻ với anh em nokia 1280 kẹp nguồn lên nhưng lắp pin không lên, anh em kiểm tra đường BSI và câu theo hình nhé
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google