Sửa chữa Viettel

Viettel E1081t mất nguồn đèn pin sáng

Viettel E1081t mất nguồn đèn pin sáng anh em gỡ bỏ con 5 chân ở vị trí 1, nếu vẫn không được thì gỡ bỏ con tr…

Viettel V6216 màn hình mờ

Viettel V6216 màn hình mờ nhìn không rõ, đã thay màn khác mà không được thì các bạn thay thế tụ như hình dưới…

Viettel V6216 bật nguồn kim treo

Chia sẻ với các bạn ban bệnh máy viettel v6216 mất nguồn, bật nguồn kim treo. Các bạn kiểm tra phím SOS nhé,…

Viettel v6216 trắng màn

Viettel v6216 trắng màn anh em gỡ bỏ 2 tụ như hình.

Viettel v6216 mất loa ngoài

chia sẻ viettel v6216 mất loa ngoài viettel v6216 không có loa ngoài. download giải pháp:

Viettel v8403 sạc không báo gì

Chia sẻ ban bệnh Viettel v8403 sạc không báo gì, chân sạc còn đẹp, anh em test câu theo hình. Chúc anh em thà…

Viettel v6216 không nhận thẻ nhớ

Chia sẻ với ạnh em Viettel v6216 không nhận thẻ nhớ, em kiểm tra thì thấy mất đường này nên câu cho em nó sợi…

Viettel V6216 liệt phím 1 2 3

Chia sẻ với anh em máy Viettel V6216 liệt phím 1 2 3, anh em câu điểm trong hình vào vòng trong của 1 trong c…

Viettel V6216 liệt phím 4 5 6

Chia sẻ với anh em máy Viettel V6216 liệt phím 4 5 6 ^ lên, anh em câu điểm trong hình vào vòng trong của 1 t…

Viettel v6302 lỗi sạc pin

Chia sẻ với anh em máy viettel v6302 lỗi sạc pin, anh em thay em trong hình là ok nhé. Chúc anh em thành côn…

Viettel V6403 liệt toàn bộ phím

Chia sẻ với anh em Viettel V6403 liệt toàn bộ phím anh em gỡ bỏ em tụ như trong hình nhé.

Viettel v8506 mã bảo vệ

Viettel v8506 khoá mã bảo vệ không có recovery vì vậy mình không dùng phím cứng được nên anh em dùng tool nhé…

viettel v6216 mất đèn màn hình

Chia sẻ anh em  viettel v6216 mất đèn màn hình còn đèn bàn phím anh em câu theo hình nhé Chúc anh em t…

Hard reset viettel v8506

vietell v8506 bị mật mã màn hình anh em ân phím volume - 5s bấm power 5s buông power vẫn giữ volume - nhấn th…

Load More
That is All