Viettel V6216 bật nguồn kim treo

Chia sẻ với các bạn ban bệnh máy viettel v6216 mất nguồn, bật nguồn kim treo.

Các bạn kiểm tra phím SOS nhé, nếu bị chạm thì cách ly phím đó.

Viettel V6216 bật nguồn kim treo
Chúc các bạn thành công.
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google