Redmi Note 5 mất đèn màn hình

Redmi Note 5 mất đèn màn hình

Sự cố đèn nền Redmi Note 5:

+ Trắng màn hình
+ Mất hiển thị màn hình
+ Không có đèn màn hình

Hãy đảm bảo rằng lỗi mất đèn màn hình, mất hiển thị do main chứ không phải do màn hình. Hãy thay thế thử 1 màn hình khác trước khi sửa chữa trên main.
Redmi Note 5 mất đèn màn hình

Tìm kiếm: Redmi Note 5 mất đèn màn hình ; không lên màn hình ; mất hiển thị màn hình ; redmi note 5 mất đèn màn
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google