Redmi 9A mất đèn màn hình - mất hiển thị

Redmi 9A mất đèn màn hình - mất hiển thị


Sự cố đèn nền Redmi 9A mà bạn có thể gặp phải:
+ Trắng màn hình
+ Mất hiển thị màn hình
+ Dòng trên màn hình
+ Ánh sáng yếu trên màn hình
+ Không có đèn màn hình
Hãy đảm bảo rằng lỗi mất đèn màn hình, mất hiển thị do main chứ không phải do màn hình. Hãy thay thế thử 1 màn hình khác trước khi sửa chữa trên main.

Redmi 9A mất đèn màn hình - mất hiển thị

Tìm kiếm: Xiaomi redmi 9A mất đèn màn hình ; mất hiển thị ; không lên màn hình ; redmi 9a rơi nước mất đèn ; Redmi 9A Backlight Ways
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google