Samsung Galaxy A01 A013 Mất Đèn Màn Hình

Samsung Galaxy A01 A013 Mất Đèn Màn Hình

Chia sẻ samsung A01 mất đèn màn hình, không lên đèn màn hình. Đã thay thử màn khác mà không được.
Samsung Galaxy A01 A013 Mất Đèn Màn Hình
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google