Samsung A70 SM-A705F Liệt Phím Nguồn

Samsung A70 SM-A705F Liệt Phím Nguồn - Sơ đồ nút nguồn A70


Chia sẻ samsung A70 bị liệt nút nguồn, nút nguồn bấm không được. Anh em kiểm tra mạch như hình dưới nhé.
Samsung A70 SM-A705F Liệt Phím Nguồn


Samsung A70 SM-A705F On-Off Key Repair Power Button Ways 

Samsung A70 SM-A705F  Power Key Ways, Jumper, Problem, Solution,

Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google