Xiaomi Poco M3 mất đèn màn hình - Screen Light Lost

Xiaomi Poco M3 mất đèn màn hình - Screen Light Lost

Xiaomi poco m3 đèn mất đèn màn hình - backlight, hãy làm sạch nó ở khu vực đường dẫn đèn.

Sau khi bạn làm sạch nó vẫn còn, hãy tiếp tục kiểm tra khu vực LCD, thử kiểm tra với màn hình mới xem nó còn sống hay không. Nếu nó vẫn còn, vui lòng kiểm tra khu vực của đường dây được kết nối với khu vực thành phần LCD. Xem hình ảnh bên dưới.
Xiaomi Poco M3 mất đèn màn hình

Search:
Xiaomi Poco M3 mất đèn màn hình ; đèn màn hình không sáng ; Screen Light Lost ; backlight
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google