Samsung A02 mất camera sau - A022f không vào được camera sau

 Samsung A02 mất camera sau - A022f không vào được camera sau

Cam sau Samsung a022f không vào được, vào đen hoặc bị thoát ra. Ngoài ra còn có một camera có thể bị lỏng do rơi rớt. Hãy kiểm tra lại chân kết nối và vệ sinh chân. Nếu có thể hay thay thế thử 1 cam khác. Dưới đây là hình ảnh giải pháp nếu chiếc samsung a022f của camera không vào được camera.
Samsung A02 mất camera sau

Từ khóa: a02 mất cam ; samsung a02 không vào được camera ; camera a022f lỗi ; Samsung A02 - A022f camera error
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google