Samsung M10 mất nguồn - chạm nguồn

Samsung M10 mất nguồn - chạm nguồn

Chia sẻ samsung m10 mất nguồn kẹp dòng chạm 0.2a.

Đây gọi là căn bệnh nan y của dòng samsung.

Đây chỉ là 1 trong số rất nhiều nguyên do thôi nhé, nên anh em may mắn thì sẽ thành công, không thì anh em mò mẫm kiếm kèo khác vậy kk.

Samsung M10 mất nguồn


Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google