Samsung A01 mất đèn màn hình

Samsung Galaxy A01 - A013 mất đèn màn hình


Để khắc phục sự cố Samsung Galaxy A01 - A013 mất đèn màn hình, trước tiên bạn cần xác minh chính xác là mất đèn do màn hình hay mất đèn do main. Nếu màn hình mới được lắp vẫn hiển thị bình thường, hãy tham khảo bài viết dưới đây
Samsung A01 mất đèn màn hình


Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google