Oppo Neo 9 - A37 mất hiển thị

Oppo A37 mất hiển thị, không lên màn hình

Oppo Neo 9 - A37 mất hiển thị, bấm nguồn rung lên đèn xanh màn hình khoảng 5s rồi tắt anh em gỡ bỏ tụ như hình là được nhé.

Tag: #a37mấthiểnthị #a37khônglênmànhình
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google