Nokia 105 - TA-1010 mất đèn màn hình

Nokia 105 mất đèn màn hình

Nokia TA-1010 mất đèn màn hình do đứt đường, anh em câu test như hình dưới nhé.
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google