Nhận xét

Nokia 105 - TA-1010 mất đèn màn hình

Nokia 105 mất đèn màn hình

Nokia TA-1010 mất đèn màn hình do đứt đường, anh em câu test như hình dưới nhé.

Post a Comment

0 Comments