J2 pro bật wifi vẫn lên nhưng tìm kiếm

Samsung J2 Pro bật wifi vẫn lên nhưng hiện tìm kiếm không tìm được wifi hoặc tìm được nhưng không kết nối được. Ae thay con 5 chân như hình dưới nhé.
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google