Nhận xét

J7 Pro không lên nguồn kim treo

Chia sẻ anh em Samsung J7 Pro đang dùng tự nhiên lăn ra chết, kẹp dòng kim treo.
Ae làm như hình dưới nhé.
Chúc thành công

Post a Comment

1 Comments