Oppo A39 sạc không đầy pin

Oppo A39 - Neo9s sạc không đầy pin

Chia sẻ với các bạn ban bệnh oppo a39 sạc không đầy pin, cắm sạc báo vào nhưng không lên % pin.
Các bạn thay thế em như hình dưới đây nhé.
Oppo A39 - Neo9s sạc không đầy pin
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google