Rom gốc viettel v8507

Chia sẻ cho các bạn rom gốc viettel v8507 chip mtk 6572 dạng zip.
Chip : MTK
Chip Details : MT6572
Software Version : VIT_VN_TB1D_P172A30V1.0.2
Android Version : 4.2.2
GSM Base Band : MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V1.P11, 2013/11/19 21:06
Manufacturer : ZTE
Brand : ZTE
Model : V8507
Product Name : P172A30

Version Info : Linux version 3.4.5 (builder1@BuildMachine19) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Wed Apr 9 16:44:22 CST 2014

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM CHO ĐTDĐ V8507
Mở nguồn điện thoại rồi kết nối với máy tính để Copy gói phần mềm update.zip vào thư mục gốc của bộ nhớ máy điện thoại (Không phải bộ nhớ thẻ SD).
Tắt nguồn điện thoại rồi nhấn đồng thời nút tăng âm lượng và nút nguồn để vào chế độ khôi phục.
Nhấn nút Home để mở menu tùy chọn.

Dùng phím tăng/giảm âm lượng (lên/xuống) để chuyển tới mục “apply update from sdcard” rồi nhấn phím Menu trên máy để chọn.
Tượng tự, hãy chọn gói cập nhật “update.zip” rồi nhấn phím Menu trên máy để bắt đầu quá trình cập nhật.
Quá trình cập nhật sẽ hoàn thành sau khoảng 1-2 phút.
Sau khi cập nhật xong phần mềm, dùng phím tăng/giảm âm lượng để chuyển tới mục “reboot system now” sau đó nhấn phím Menu trên máy để chọn.
Sau khi khởi động lại xong, hãy “Đặt lại về dữ liệu gốc” trong mục Cài đặt > Sao lưu & đặt lại > Đặt lại về dữ liệu gốc > Đặt lại điện thoại > Xóa mọi thứ.
Link down:
pass: stockrom
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google