1280 sóng yếu - Nokia 1280 sóng lúc có lúc không

Nokia 1280 sóng yếu, lúc có sóng lúc không anh em làm theo hình nhé.
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google