Lumia 720 không cảm ứng được

Chia sẻ với anh em Lumia 720 không cảm ứng được thay cảm ứng khác vẫn vậy anh em gỡ bỏ l1352 và c1355 rồi câu như hình nhé.
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google