Lumia 530 không hiển thị màn hình

Chia sẻ anh em Lumia 530 không hiển thị màn hình
Máy rớt nước vệ sinh sạch sẽ khởi động rung 1 cái rồi ngậm dòng đo đạc cái kiểu not ok
Con này chưa có sơ đồ gì hết nên sửa mò
Sáng nay mang ra soi vào kính hiển vi thấy có con trở hở chân lên... kiểm tra thì đứt chân ở main.
dùng dao cạo cạo ra thấy có mạch câu 1 phát lên hình
anh em cạo mạch... câu thẳng lên quân dây to to như hình

Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google