Redmi 9A Hiện Tai Nghe - Headphone Ways

Redmi 9A Hiện Tai Nghe - Chạm Tai nghe  -  Headphone Ways

- Vấn đề về tai nghe Xiaomi Redmi 9A
1. Không có âm thanh của tai nghe.
2. Luôn hiển thị biểu tượng Tai nghe.
3. Âm thanh bị bóp méo trong tai nghe.
4. Âm thanh không cân bằng của tai nghe.
Redmi 9A Hiện Chạm Tai Nghe


- Thay đổi Tai nghe và Kiểm tra.
+ Nếu vấn đề không được giải quyết, hãy làm sạch giắc cắm tai nghe và đầu nối.
+ Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, hãy hàn lại hoặc thay đổi đầu nối tai nghe.
+ Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục thì hãy Kiểm tra Đường đi của Phần Tai nghe. nhảy dây
+ Bất cứ nơi nào được yêu cầu.
+ Nếu không khắc phục được thì Đun nóng hoặc Thay IC tai nghe.
+ Nếu không khắc phục được thì Heat, Reball of Change UEM / Audio IC / Power IC.
+ Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, hãy làm nóng, Reball hoặc thay đổi CPU.
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google