Redmi 8 không có sóng

Redmi 8 không có sóng - mất sóng

Redmi 8 không có dịch vụ

Không có mạng trên điện thoại của bạn. Tín hiệu thấp. Điện thoại chỉ tìm kiếm mạng, nhưng không được kết nối. Tín hiệu giảm liên tục.

Lý do Redmi 8 không có sóng

Thẻ SIM của bạn có thể bị lỗi. Nhà điều hành mạng của bạn có thể đang gặp khó khăn tạm thời. Tiếp điểm ăng-ten có thể bị gỉ hoặc có thể có một số loại bột. Tiếp điểm Các đường dây của ăng-ten không tiếp xúc đầy đủ với các điểm tiếp xúc của ăng-ten GSM. Bất kỳ mạng ăng ten nào của cuộn dây và tụ điện hoặc IC khuếch đại nguồn đều có thể bị lỗi. Anten cuộn dây thứ cấp có thể bị lỗi.

Giải pháp sự cố mạng Redmi 8

Redmi 8 không có sóng


Tìm kiếm: Xiaomi redmi 8 mất sóng ; không có dịch vụ ; lắp sim không có sóng ; ic sóng redmi 8 ; redmi 8 sóng yếu ; Redmi 8 Network Problems

Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google