Samsung A10 A105 mất hiển thị - mất đèn màn hình

Samsung A10 A105 mất hiển thị - mất đèn màn hình

Chia sẻ giải pháp samsung A10 A105 mất hiển thị, mất đèn màn hình. 
Anh em thay màn khác không được thì kiểm tra đường màn hình samsung A10 A105 như hình dưới đây nhé.

Samsung A10 A105 mất hiển thịChia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google