Redmi 8A Không Có Sóng - Network Ways

 Redmi 8A Không Có Sóng -  Redmi 8A Network Ways


Sự cố mạng của Redmi 8A

Không có mạng trên điện thoại của bạn.

Tín hiệu thấp.

Điện thoại chỉ tìm kiếm mạng, nhưng không được kết nối.

Tín hiệu giảm liên tục.

Sự cố bỏ cuộc gọi.

Lý do cho sự cố mạng của Redmi 8A
Thẻ SIM của bạn có thể bị lỗi.

Nhà điều hành mạng của bạn có thể đang gặp khó khăn tạm thời.

Tiếp điểm ăng-ten GSM có thể bị gỉ hoặc có thể có một số loại bột.

Tiếp điểm Các đường dây của ăng-ten không tiếp xúc đầy đủ với các điểm tiếp xúc của ăng-ten GSM.

Bất kỳ cuộn dây và tụ điện nào của mạng ăng-ten hoặc IC Power Amp đều có thể bị lỗi.

Anten cuộn dây thứ cấp có thể bị lỗi.

redmi 8a không có sóng

Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google