Vivo Y91c mất đèn màn hình

 Vivo Y91c mất đèn màn hình

Vivo Y91c mất đèn màn hình, bật nguồn vẫn nhận cuộc gọi đổ chuông nhưng màn hình không hiển thị gì, hãy kiểm tra bằng cách thay thế một màn hình khác. Nếu vẫn không lên hãy kiểm tra như hình dưới đây.

Vivo Y91c mất đèn màn hình

Tìm kiếm: Vivo Y91c mất đèn ; y91 không lên màn hình ; vivo y91 rơi nước mất hiển thị
Chia sẻ:

1 Comments

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google