Samsung J5 2016 liệt phím home

 Samsung J5 2016 liệt phím home

Samsung j510 - j5 2016 liệt phím home, không bấm được phím home, phím home không có tác dụng do đứt mạch. Các bác test câu theo hình dưới đây
Samsung J5 2016 liệt phím home

Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google