Samsung A30 mất hiển thị

 

 Samsung A30 mất hiển thịNhận của khách cây samsung a30 đang dùng mất hiển thị, đã thay thử màn khác các kiểu màn hình vẫn đen. Đo đạc 1 hồi búng 2 em này thì ok, nên chia sẻ anh em tham khảo.
Samsung A30 mất hiển thị


Chia sẻ:

1 Comments

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google