Nokia 105 TA1010 không nhận SIM

 Nokia 105 - Nokia TA1010 không nhận SIM


Nokia 105 TA-1010 không nhận sim do đứt đường. Anh em câu 1 đường lượm lúa nhé.
Nokia 105 TA1010 không nhận SIM


Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google