Rom Vsmart Bee 3 - V230A Fix Liệt Cảm Ứng

 Rom Vsmart Bee 3 - V230A Fix Liệt Cảm Ứng

Các bạn lưu ý với dòng Vsmart Bee 3 có 2 loại cảm ứng, 1 loại ic to và 1 loại ic nhỏ, các bạn lưu ý khi thay nhé. 
Đa phần sau khi các bạn thay cảm ứng xong sẽ bị liệt, mình xin chia sẻ rom fix liệt cảm ứng cho vsmart bee 3. 

Rom Vsmart Bee 3 V230A

Rom Unbrick Fix Sọc màn hình Fix Liệt Cảm ứng

Tải rom Fix Cảm ứng: https://drive.google.com/file/d/13EkvKYJH3_d-BozuFq5sXJgBIlAfVbmO/view

Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google