Nhận xét

OPPO F5 MẤT HIỂN THỊ

Oppo F5 bị mất hiển thị còn đèn, tiền sử có rớt nước, anh em thay thế hai cuộn dây số 1, 2 mình đánh dấu, máy này của mình nó bị hư cuộn dây số 2 thay thế cuộn dây mới ok.

Post a Comment

0 Comments