Rom Masstel N660

Rom stock Masstel N660 chip SC7731 Android 5.1 file pac. Fix unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu, repair imei và các lỗi phần mềm khác.
Info: Masstel_N660_Ver01_Version_20160503 – sp7731gea_hdrplus_dt-user 5.1 LMY47D
Tải Xuống: Link Mega | Link Mshare
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google