J2 prime mất hiển thị

J250 - J2 Prime mất hiển thị màn hình

Chia sẻ với anh em ban bệnh samsung j250 - j2 prime mất hiển thị màn hình do thiếu áp 1v8 đi vào CPU nhưng có thể mượn áp nhé.
Anh em câu như hình dưới đây.

CLICK VÀO LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ XEM ẢNH HƯỚNG DẪN CHI TIẾT SỬA CHỮA NHÉ
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google