Nhận xét

Samsung J500H Chạm Sạc Mất Nguồn

Samsung J500H Chạm Sạc Mất Nguồn

Chia sẻ Samsung J5 - J500H cắm sạc Mất Nguồn
Nhận máy sạc mất nguồn chạm trực tiếp, remove em này done, ae nhận máy có gì tham khảo thêm nhé
Samsung J500H Chạm Sạc Mất Nguồn
Chúc anh em thành công

Post a Comment

0 Comments