Rom Vivo Y71

Rom Vivo Y71 PD1731F


chia sẻ Rom Vivo Y71 (PD1731F) stock firmware unbrick cứu, xóa mật khẩu màn hình, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác…

DOWNLOAD:
+ OTA Firmware: PD1731F_EX_A_1.6.3-update-full.rar

Size: 2.3 GB

Link: Tải về

Fastboot Firmware: PD1731F_EX_A_1.6.3_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953.rar

Size: 3.0 GB

Link: Tải về

QFIL Firmware: PD1731F_EX_A_1.6.3_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split.rar

Size: 3.1 GB

Link:Tải Về

Firehose Only: prog_emmc_firehose_8917_ddr.rar

Size: 188 KB

Link: Tải Về

PASS GIẢI NÉN: XEM PASS
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google