Rom Vivo V9 (PD1730F)

Rom Vivo V9 (PD1730F)

File Vivo V9 (PD1730F) stock firmware chuyên chữa unbrick cứu máy, xóa mật khẩu màn hình vivo v9, fix treo logo vivo v9 và các lỗi phần mềm khác…
Download:
Fastboot Firmware: PD1730F_EX_A_1.8.8_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953.rar
Size: 3.2 GB
Link: Google driver | Mega
Pass giải nén: Click Xem Pass
QFIL Firmware: PD1730F_EX_A_1.8.8_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split.rar
Size: 3.3 GB
Link: Google driver | Mega
Pass giải nén: Click Xem Pass
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google