Rom Philips S388 Tiếng Việt

Rom Philips S388

Chia sẻ file rom tiếng việt Philips S388 phá mật khẩu màn hình, fix lỗi treo logo, cứu máy unbrick, diệt virút...
Device Brand : Philips
Device Model : Philips_S388
Device CPU : MT6582
Device IntName : Philips_S388
Device Version : 4.4.2
Device Compile : 30/12/2014 8:02:35 SA
Device Project : S388_M6582K_1501_V05A_VN
Device ExtInfo : Philips_S388
Rom Philips S388

DOWNLOAD ROM:

TAG: #rom philips s388, #firmware philips s388, #rom stock philips s388, #philips s388 file rom, #philips s388 hang logo, #philips s388 ma bao ve, #philips s388 virus, #philips s388 treo logo, #philips s388 quen mat khau, #philips s388 rom, #rom stock philips s388.
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google