Nhận xét

Oppo A37 liệt phím nguồn

Oppo Neo 9 - A37 liệt phím nguồn

Chia sẻ với anh em ban bệnh oppo a37 neo 9 liệt nút nguồn, bấm nút nguồn không có tác dụng, đã thay nút nguồn mà không được.
Ae test như hình dưới đây nhé.
oppo neo 9 a37 liệt nút nguồn
Chúc anh em thành công

Post a Comment

0 Comments