Hướng dẫn xoá mật khẩu màn hình, unbrick OPPO F5 (CPH1723)

Hướng dẫn xoá mật khẩu màn hình, unbrick OPPO F5 (CPH1723)


DOWNLOAD:
+ Driver: MT65xx_Preloader
+ File dùng để activate tool: OPPO_ALL_TOOL
+ Rom: CPH1723_11_A.0x (tải 1 trong số những file ở đây)
+ Tool: DownloadTool_v1728.31 (giải nén vào cùng thư mục rom)

HƯỚNG DẪN:


Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google