Sony M4 lên logo rồi tắt

Sony M4 lên logo rồi tắt, flash lại vẫn vậy. Các bạn làm theo hình dưới đây để khác phục tình trạng sony m4 lên rồi tắt nhé.

Sony M4 lên rồi tắt
Chúc các bạn thành công
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google